AFAZJA

Częściowa lub całkowita utrata umiejętności posługiwania się językiem (systemem znaków i reguł gramatycznych) spowodowana uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych.

DARMOWA REHABILITACJA

Rehabilitacja z systemem AFAST Powiedz To! jest całkowicie darmowa. Jedynym wymogiem jest posiadanie komputera lub tabletu z dostępem do internetu.

POLISENSORYCZNA

Wszystkie ćwiczenia oddziałowują na użytkownika na wielu płaszczyznach. Rehabilitacja w ramach każdego ćwiczenia przebiega w trzech etapach- nauki, rozumienia oraz zapamiętywania z wykorzystaniem obrazu, dźwięku i dotyku.

OPRACOWANA PRZEZ SPECJALISTÓW

System zawiera ponad 30 grup ćwiczeń dydykowanych do 3 typów afazji. Przygotowana przez zespół logopedów zawartość merytoryczna została przekształcona w atrakcyjne ćwiczenia zarówno w wersji na komputer jak i tablet.