Zapraszamy do zapoznania się z raportami i artykułami powstałymi w ramach projektu "Afast! Powiedz to" obejmujących podsumowanie badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób chorych z afazją, ich rodzin oraz osób niezwiązanych z tematem afazji na terenach miejskich i wiejskich. Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z analizą systemu zdrowia w kontekście rehabilitacji osób z afazją, schematem drogi pacjenta od momentu przyjęcia na Szpitalny Oddział Ratunkowy,a także listą pomocnych stron internetowych, artykułów naukowych oraz organizacji zajmujących się tematyką afazji.