AFAZJA

to częściowa lub całkowita utrata umiejętności posługiwania się językiem (system znaków i reguł gramatycznych) spowodowana uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych.

ETIOLOGIA

Afazja może być wynikiem wielu stanów chorobowych:

 • Choroby naczyniowe mózgu
 • Urazy czaszkowo-mózgowe
 • Guzy mózgu
 • Choroby zwyrodnieniowe mózgu
 • Zatrucia

Udar mózgu: nagłe, ogólne lub ogniskowe objawy neurologiczne związane z zaburzeniem krażenia krwi w CUN. To nie samoistna chorowa, lecz powikłanie będące następstwem innego (nie zauważonego lub zlekcewarzonego wcześniej) schorzenia. Udar w 70-80% jest przyczyną różnych typów afazji i nie jest domeną wyłącznie starców.

Nie należy lekceważyć:

 • zmian chorobowych układu krążenia
 • zaburzeń krążenia wskutek chorób serca
 • zmian chorobowych: cukrzycy, miażdżycy
 • chorób nerek
 • nadciśnienia
 • zatrucia akoholem
 • przemęczenia, stresu

MISJA

Projekt „Afast Powiedz to!” realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przyznanych w ramach konkursu INNOWACJE SPOŁECZNE na lata 2015-2017. Projekt realizowany jest przez konsorcjum utworzone przez Fundację Salus Publica, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp.z.o.o. oraz Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Misją projektu jest utworzenie interaktywnego i wieloplatformowego serwisu internetowego służącego do rehabilitacji afazji, będącej utratą zdolności mowy spowodowanej uszkodzeniem struktur mózgowych, która jest następstwem urazów czaszkowo-mózgowych oraz udarów mózgu.

SERWIS TEN

 • da możliwość zupełnie nowego sposobu rehabilitacji opartego na wykorzystaniu wszystkich zmysłów pacjenta w celu uruchomienia wielu obszarów mózgu podczas wykonywania ćwiczeń.
 • pozwoli logopedom prowadzącym chorych na dostosowanie rehabilitacji do konkretnych zaburzeń chorego - program analizując tempo i efektywnosć wykonywanych ćwiczeń będzie mógł sugerować zmiany harmonogramu zadań na żywo podczas rehabilitacji.
 • umożliwi automatyczną modyfikację poziomu ilościowego i jakościowego wykonywanych ćwiczeń, w zależności od efektów pracy oraz subiektywnej oceny podobnych ćwiczeń zarówno przez pacjenta, jak i na podstawie danych zebranych od innych użytkowników.

ZALETY PROGRAMU

 • Dostęp do programu będzie możliwy w dowolnym czasie i miejscu z urządzenia z dostępem do internetu, bez potrzeby pobierania i istalacji, oprogramowanie można uruchomić w dowolnej przeglądarce internetowej.
 • Program pozwoli na jak efektywniejsze spędzenie czasu pomiędzy kolejnymi wizytami logopedycznymi.
 • Wprowadzenie elementów muzykoterapii pozwoli dodatkowo na szybkie przypominanie sobie zapomnianych słów, co przyspieszy etap uczenia się, a także przyczyni się do polepszenia samopoczucia chorego.
 • Możliwość personalizowania zasobów tematycznych (umieszczenie zdjęć bliskich, nazw miejscowości z dzieciństwa, znanych przedmitów) wykorzystywanych podczas terapii pozwoli na pracę na emocjach i wywoływanie jego wspomnień, co ułatwi i przyspieszy przypominanie słów i miejsc.
 • Docelowo platforma również umożliwi lokalizację logopedów w okolicy chorego, nawiązanie z nim kontaktu poprzez wideo czat ułatwi umówienie sie na konsultacje logopedyczne.
 • Możliwe będzie również obejrzenie kilkuminotych filmów instruktażowych dla osób postronnych, by uświadomić im skalę problemu afazji i pokazać, jakie są jej przyczyny i czym się ona objawia; opiekunów afatyków, by zaprezentować metody przeprowadzania ćwiczeń ze swoim podopiecznym oraz samych chorych by mogli wraz z wirtualnym terapeutą przejść przez cykl ćwiczeń.