Obserwatorium specjalistyczne ICT

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, mający na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej komunikacji przedsiębiorców oraz naukowców, instytucjami biznesu oraz samorządem terytorialnym.

FUTURE PROCESSING

Gliwicka firma działająca od 15 lat, z zespołem składającym się z ponad 600 osób. Twórcy licznych aplikacji webowych, desktopowych i wbudowanych dla sektorów takich jak medycyna, media, NGO, ubezpieczenia, transport, IT. Wykładowcy akademiccy, organizatorzy konferencji, wykładów oraz warsztatów dla środowiska programistycznego.